آزمون SAT آزمونی است که دانشجویان متقاضی ورود به دانشگاه های آمریکا در آن شرکت می کنند و نمره آن در پذیرش در دانشگاه ها بسیار مؤثر است. دانشگاه های ترکیه، مخصوصاً دانشگاه های انگلیسی زبان ترکیه در مقطع لیسانس نیاز به نمره این آزمون دارند. دانشگاه هایی که با نمره SAT دانشجو می گیرند معمولاً دانشگاه های فنی و انگلیسی زبان ترکیه مانند دانشگاه خاورمیانه، دانشگاه بغازیچی، دانشگاه فنی استانبول و دانشگاه حاجت تپه هستند.

درباره آزمون SAT

آزمون sat توسط موسسه غیر انتفاعی college board توسعه یافت. این آزمون پیشتر توسط موسسه ETS برگزار می گردید که هنوز هم آزمون را برگزار می کند. آزمون SAT آمادگی دانش آموز را برای ورود به کالج اندازه می گیرد. این آزمون برای اولین بار در سال 1926 برگزار گردید و روش نمره دهی آن تا به حال چندین بار تغییر کرده است.

آزمون SAT کنونی اولین بار در سال 2005 معرفی گردید. مدت زمان آزمون 3 ساعت و 45 دقیقه می باشد. نمره های آزمون SAT بین 600 تا 2400 است که از سه قسمت 800 نمره ای تشکیل شده است. قسمت های آزمون SAT عبارتند از ریاضیات، درک مطلب و آزمون نوشتاری. در ماه مارس 2014 سازمان college board اعلام کرد که آزمون SAT برای سال 2016 تغییر خواهد کرد. و سیستم نمره دهی آن به 1600 باز خواهد گشت و قسمت نوشتاری آزمون اختیاری خواهد بود.