اقامت در ترکیه معمولا به واسطه ی ویزای تحصیلی، ثبت شرکت، ازدواج، ... امکان پذیر می گردد دانشجویانی که موفق به اخذ پذیرش از دانشگاههای ترکیه می شوند اجازه ی اقامت به مدت محدودی به ازای سالهای تحصیلی از دولت ترکیه دریافت می کنند. برای ورود به کشور ترکیه داشتن پاسپورت کافیست و هر ساله این اجازه ی اقامت به مدت یکسال تمدید می شود.اخیرا قانونی توسط کشور ترکیه تصویب شده است که اقامت توریستهای خارجی بیش از 90 روز در خاک ترکیه مجاز نمی باشد و افراد بعد از پایان این مدت ناچارند این کشور را ترک نمایند.

 

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانند با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرند.