آیا اطلاعاتی از دانشگاه های ترکیه ندارید ؟ آیا نمی دانید چگونه دانشگاه های مورد تأیید ترکیه را استعلام بگیرید ؟ آیا مدارک دانشگاه های ترکیه در ایران معادل سازی می شود ؟ دانشگاه های پزشکی ترکیه را بررسی نکرده اید ؟ آیا مدارک ایران در دانشگاه های ترکیه معادل سازی می شود ؟  جایگاه جهانی دانشگاه های ترکیه کجا می باشد ؟ آیا دانشگاه های ترکیه مورد تأیید وزارت بهداشت می باشد ؟ آیا دانشگاه های ترکیه مورد تأیید وزارت علوم می باشد ؟ آیا دانشگاه های ترکیه محدودیت سنی برای دانشجویان دارد ؟ آیا دانشگاه های ترکیه مدرک دکترای حرفه ای به دانشجویان پزشکی اعطا می نماید ؟

برای ورود به دانشگاه های ترکیه حتما به این نکته توجه داشته باشید تا دانشگاه مربوطه مورد تأیید باشد . لذا برای سهولت شما نام دانشگاه های مورد تأیید ترکیه را در متن ذیل آورده ایم .

 

 

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه‌ ( وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران   (

Aydin University

Bilkent University

Bogazici University

Hacettepe University

Istanbul University

Gazi Universitesi

Sabanci University

KOC University

Istanbul Technical  University

Middle East Technical University

Dokuz Eylul Universitesi

Ege Universitesi

Karadeniz University of Technology

Marmara Universitesi

Cukurova Universitesi

Anadolu University

Ataturk University

Ankara University

Mimar Sinan University

Yildiz Technical  University

 

 

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ تركیه‌ ( وزارت بهداشت و درمان و پزشکی ایران)

 

۱-دانشگاه جراح پاشا ( استانبول )

۲-دانشگاه حاجت تپه ( آنکارا(

۳-دانشگاه آنکارا

۴-دانشگاه آنادولی ( اسکی شهیر (

۵-دانشگاه دکوز ایلول ( ازمیر (

۶-دانشگاه غازی ( آنکارا(

۷-دانشگاه اژه ( ازمیر )

۸-دانشگاه عثمان غازی ( اسکی شهیر)

۹-دانشگاه مرمره ( استانبول(

۱۰ـ دانشگاه چکوراوا ( آدانا(

11.دانشگاه کارا دنیز (ترابزون)

12.نوزده مایس ( سامسون )

13.اولوداغ ( بورسا )